top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

המשאבות נסתמות לעיתים קרובות

המשאבות נסתמות לעיתים קרובות

לקונצרטור פונקציה מובנת של זיהוי סתימות וניקוי עצמי המאתרת ופותרת סתימות ממגבונים ומגופים קטנים המגיעים בביוב הנשאב. טכנולוגיית ה- Adaptive N שבמאיץ הינה מוגנת בפטנט ומבטיחה שאיבה ללא סתימה ויעילות גבוהה מתמשכת. כל זה חוסך קריאות חירום והקפצות יקרות כדי להחזיר את התחנה למצב עבודה. הקונצרטור הינה מערכת שאיבת השפכים האמינה ביותר בשוק.

bottom of page