top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

המשאבות קורסות יותר מדי

המשאבות קורסות יותר מדי

הקונצרטור מצויד במספר פונקציות המגבירות משמעותית את אמינות מערכת השאיבה - פונקציות המבטלות כשלים פוטנציאליים ושמפחיתות טעויות אנוש. הפונקציות המובנות של זיהוי סתימות ושל ניקוי המשאבה שומרות מפני סתימות לא רצויות וקריאות חירום. כמו כן, אין צורך לבדוק את כיוון סיבוב המאיץ הודות לפונקציה החדשה של כיוון סיבוב נכון אוטומטי. פונקציית ההנעה הרכה מפחיתה את זרמי ההפעלה החשמליים ומצמצמת את הלחצים על השאפט, הג'וינטס, המסבים והמאיץ. תכונות ההגנה של המנוע ושל הגריד מגנות על המנוע והאלקטרוניקה מפני תנאי אפסט גריד ומעומס יתר.

bottom of page