top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

כאשר משדרגים תחנת שאיבה עם לוח פיקוד ישן ומסורבל

כאשר משדרגים תחנת שאיבה עם לוח פיקוד ישן ומסורבל

לוח פיקוד בגודל של קופסת נעליים לעומת לוח פיקוד גדול ומסורבל. העיצוב הקומפקטי מפנה מקום בארונות חשמל קיימים וחדשים כאחד, ומאפשר פונקציות של שליטה, ניתור ובקרה מלאה ללא ארון חשמל סטנדטי גדול יותר. הכל במערכת אחת; כל הפונקציות מהונדסות, מוגדרות ונבדקות כפתרון כולל - היישר מהמפעל. ההתקנה וההטמעה הם גם מהירים ונטולי לחץ.

bottom of page