top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

כשלא בטוח מהי נקודת העבודה ברכישת או החלפת משאבה לחדשה

כשלא בטוח מהי נקודת העבודה ברכישת או החלפת משאבה לחדשה

עם הקונצרטור, בחירת משאבות ושידרוג הופכת לקלה מאוד מכיוון שניתן להגדיר את המשאבה כך שתתאים לדרישה מדויקת. שלא כמו משאבות עם עקומות ביצועים קבועות, הקונסרטור עובד בתחום ביצועים רחב. גם אם אינך יודע את התנאים המדויקים בשטח בעת ביצוע השדרוג\החלפת משאבה, ניתן לשנות את עקומת הביצועים של הקונצרטור מבלי לשנות את המאיץ. כתוצאה מכך, כעת ניתן לבחור משאבה על בסיס גודל רגל העיגון בבור וגודל המנוע ולא לדאוג לביצועי המשאבה המדויקים.

bottom of page