בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

כשצריך משאבה שתוכל לתת בעתיד ספיקות גדולות יותר

כשצריך משאבה שתוכל לתת בעתיד ספיקות גדולות יותר

תכונה ייחודית של מערכת הקונצרטור היא שאתה יכול לשנות את ביצועי המשאבה בלחיצת כפתור. בעזרת מערכת ה- ConcertS iPS, המשאבה תתאים את ביצועיה אוטומטית לנקודת ההפעלה באמצעות האנרגיה הספציפית הנמוכה ביותר בכדי למקסם את החיסכון שלכם.