top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

כשצריך משאבה שתוכל לתת בעתיד ספיקות גדולות יותר

כשצריך משאבה שתוכל לתת בעתיד ספיקות גדולות יותר

תכונה ייחודית של מערכת הקונצרטור היא שאתה יכול לשנות את ביצועי המשאבה בלחיצת כפתור. בעזרת מערכת ה- ConcertS iPS, המשאבה תתאים את ביצועיה אוטומטית לנקודת ההפעלה באמצעות האנרגיה הספציפית הנמוכה ביותר בכדי למקסם את החיסכון שלכם.

bottom of page