בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

כשרוצים ליצור אחידות בציוד שותף וגם בציוד לחירום

כשרוצים ליצור אחידות בציוד שותף וגם בציוד לחירום

מכיוון שהקונצרטור נועד לכסות תחום ביצועים רחב, הוא מקטין באופן דרמטי את הצורך שלכם באחזקת מלאי משאבות רזרביות. כבר לא צריך לדאוג לחכות למשאבה לחירום שתגיע או לחפש גיבוי חירום בעלות יקרה. למעשה צריך רק קונצרטור N אחד ב3" צול ואחד 4" צול, במקום מספר משאבות שונות.