top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

צריך להחליף משאבה מקולקלת

צריך להחליף משאבה מקולקלת

עם קונצרטור N, בחירת המשאבה והחלפתם הופכת לקלה להפליא מכיוון שניתן להגדיר את המשאבה כך שתתאים לנתונים בדיוק. שלא כמו משאבות עם עקומות ביצועים קבועות, הקונצרטור N עובד בתחום ביצועים רחב. ניתן לשנות את עקומת ביצועי המשאבה בתחנת השאיבה בלחיצת כפתור בכל עת דרך מחשב נייד. גם אם אינך יודע את הספיקה ולחץ המדויקים בעת השדרוג, ניתן לשנות את ביצועי המשאבה ללא הרמת המשאבה או תלות בגודל המאיץ. כפי שניתן לראות באנימציה, https://youtu.be/R25UK2d0ABg ניתן להגדיר מגוון של עקומות ביצועים - מבלי שיהיה צורך לקצץ או להחליף מאיצים או להחליף משאבות.

bottom of page