בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

צריך משאבה שצריכה לעבוד במספר נקודות עבודה משתנות

צריך משאבה שצריכה לעבוד במספר נקודות עבודה משתנות

הקונסרטור הוא הבחירה האידיאלית כאשר אתה זקוק למשאבה שתגיב לשינויים בתהליך כמו שמירה על זרימה קבועה, רמה או לחץ. זה דורש בקר חכם עבור המשאבה כדי לשנות את ביצועיה ולעמוד בדרישות התהליך. הקונצרטור עם הבקר יפעל בכל תחומי הביצועים ויגיב ברציפות לאות מהבקר שתמיד יעמוד בדרישות של לחץ או זרימה משתנות. הסיבה לכך היא שהתוכנה והבקר החכם ממסוגלים לקיים ביצועים משתנים על מנת לעמוד בדרישות שבתחנת השאיבה.