top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

שרוצים משאבות חכמות יותר עם בקר לכל משאבה

שרוצים משאבות חכמות יותר עם בקר לכל משאבה

הקונצרטור מספק מגוון פונקציות מובנות יותר מכל משאבה בשוק. ובכך ממזער את מספר הרכיבים והמורכבות, ומעניק לך מערכת יחידה עם קישוריות SCADA אופציונלית. כל הפונקציות מהונדסות מראש, מותקנות מראש, מוגדרות מראש ונבדקות כפתרון כולל - היישר מהמפעל. ההתקנה וההפעלה מהירים ונטולי לחץ הודות לתוכנת התקנה פשוטה ולעיצוב הארונות הפשוט. בקיצור, אתה מאיץ את תהליך ההתקנה ומקטין את סך ההשקעה שלך במספר רמות, למשל עלויות הנדסה, הפעלה ופתרון בעיות ותקלות עתידיות.

bottom of page