top of page

בעיות או דרישות אפשריות והפתרונות עבורן

תחנת שאיבה חכמה ופחות מסורבלת ממה שקיים

תחנת שאיבה חכמה ופחות מסורבלת ממה שקיים

הקונצרטור מצמצם את גודלו של ארון הבקרה שלך עד 50% בהשוואה ללוח פיקוד של קו מתח קבוע למשאבה. זה משלב את כל מה שאנחנו יודעים על שאיבת שפכים במערכת יחידה, מהונדסת וחלקה. העיצוב הקומפקטי אפשרי מאחר ורכיבים מסורתיים, כגון הגנת מנוע, בקר משאבה, ניטור חיישנים, משנה תדרים משתנים וציוד לבקרת אקלים, כבר אינם נחוצים בארון החשמל. פונקציות אלה מבוטלות או מובנות בתוך המשאבה עצמה. ניתן לצמצם את גודל התא הרטוב של המשאבה עוד יותר מכיוון שאין מגבלה על מספר ההתנעות בשעה שהקונסרטור N יכול לבצע.

bottom of page